بازگشت به صفحه اصلی  |  English  |

عناوین مقالات ارسالی به دبیرخانه

عناوین مقالاتی که به دبیرخانه هفتمین کنفرانس تونل ایران ارسال گردیده اند، به شرح زیر می باشد.
لازم به ذکر است که نتایج داوری اصل مقالات ارسالی، مطابق جدول زمان بندی کنفرانس اعلام خواهد شد.


 

کد مقاله عنوان مقاله
85-001 تحلیل و بررسی تغییر شکل دیواره در خاکبرداری یکی از ایستگاههای مترو
85-002 پیش بینی و تخمین ساختار زمین شناسی تونل با استفاده از لرزه سنجی به روش tsp 203 تونل انتقال آب کوهرنگ 3 دهانه نصیرآباد
85-003 مقایسه ماشینهای حفار بازوئی تاج مخروطی و تاج طبلکی و عوامل موثر بر بازدهی آنها
85-004 پیامدهای عدم انجام مطالعات کافی جهت احداث تونلها با بررسی تونل راه باجگیران
85-005 تحلیل پایداری سه بعدی و طراحی نگهداری تونل های آب بر نیروگاه سد گتوند
85-006 نگهداری چاه های دریچه واقع بر تونل های آب بر نیروگاه سد گتوند علیا
85-007 تحلیل پایداری و طراحی پرتال های شرقی و غربی تونل دسترسی تالون از پروژه آزاد راه تهران- شمال
85-009 مجاری تخلیه کننده بدنه سد و ارزیابی میزان نشت آب ناشی از عملکرد آنها بر ...
85-010 روش اجرایی سنگ مهاریهای 5، 63 میلیمتری در حوضچه آرامش سد کارون III
85-011 ارزیابی رفتار لرزه ای تونلها در حوزه زمان با درنظر گرفتن تاثیر اندرکنش 
85-013 بررسی عملکرد دستگاه TBM قطعه پنجم تونل انتقال آب قمرود با استفاده از ...
85-014 تحلیل پایداری تونل شماره 4 پده واقع در مسیر راه آهن مشهد- بافق
85-015 ارائه نرم افزار جدیدی برای تشکیل سیستم بلوکی و روش نوینی برای تشخیص تماس بلوکها در حالت سه بعدی
85-017 روش نوین گذر TBM های سپردار از فضای باز (مطالعه موردی: TBM های متروی شیراز)
85-018 بررسی و انتخاب روش اجرای حفاری جام شفت ضربه گیر تونل آب بر نیروگاه سیمره
85-019 طراحی و اجرای سیستم تهویه حین ساخت تونلهای قطار شهری شیراز
85-020 تحلیل برگشتی حفاری مرحله ای تونل انحراف آب سد سیلوه با استفاده از مدلسازی سه بعدی
85-021 بررسی روش حفاری و تحلیل سه بعدی نگهداری موقت مغارها در مصالح سنگی بسیار .....
85-022 دستاوردهای جهاد نصر خراسان در احداث تونل و لزوم استفاده از تکنولوژی جدید
85-023 روش اجرای مغار نیروگاه سیاه بیشه
85-024 بررسی اعتبار یک نرم افزار شبیه سازی تهویه تونل های راه
85-025 بررسی فنی اقتصادی و بهینه سازی آتشکاری در پروژه تونل آب بر نیروگاه سیمره
85-026 پارامترها و شاخص های کنترلی هشدار دهنده ی وقایع پیش روی حفاری با TBM و ...
85-027 ارزیابی کارایی دستگاه حفار تمام مقطع (TBM) با استفاده از مدل QTBM، بررسی مورد : ...
85-028 تحلیل برگشتی جهت تعیین پارامترهای حفاری مکانیزه قطعات سوم و چهارم تونل انتقال ...
85-029 سرعت نفوذ و پیشروی در حفاری های مکانیزه با T.B.M با نگاه موردی به عملکرد ...
85-030 بررسی ارتباط بین نرخ نفوذ TBM و کیفیت توده سنگ، مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود
85-031 بررسی پاسخ دینامیکی حفرات واقع در محیط نیم بینهایت با خصوصیات تصادفی تحت اثر موج SH با استفاده از روش ...
85-032 بررسی وابستگی پارامترهای مهم تکنولوژی میکروتونلینگ با خصوصیات ژئوتکنیکی خاک و ...
85-033 اجرای قطعاتی از تونل انتقال آب چشمه لنگان با جریان آزاد بدون پوشش بتنی
85-035 کاربرد مهندسی ارزش در اجرای تونل چشمه لنگان
85-036 تاثیر روش حفر چند مرحله ای بر روی پایداری تونل (مطالعه موردی: تونل دو منظوره سد و نیروگاه بختیاری)
85-037 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل تالون (آزاد راه تهران- شمال) با استفاده از ...
85-039 بررسی اثر پرشدگی شن نخودی بر روی پوشش بتنی تونل در حفاری مکانیزه
85-040 تحلیل پایداری و طراحی دیواره غربی دهانه شمالی تونل های البرز (پروژه آزاد راه تهران- شمال)
85-041 تونل 64 کیلومتری خط انتقال صفا- بهرامجرد و ضرورت بهره گیری از تکنولوژی نوین
85-042 بررسی فنی- اقتصادی استفاده از آنفو و سیستم تونل در حفاریهای زیرزمینی 
85-043 الزامات طراحی پوشش بتنی سگمنتال در تونلهای حفاری مکانیزه
85-045 بررسی علل ترک خوردگی پوشش سگمنتال تونل انتقال آب قمرود (قطعات 3 و 4)
85-047 طراحی سیستم تهویه حین اجرای تونل نوسود
85-048 بررسی اثر اتصالات مفصلی مقدار بار وارد بر سیستم نگهداری سگمنتال
85-049 ارائه سیستم ترابری جهت تخلیه مصالح باطله و تامین تجهیزات حفاری مکانیزه پروژه گلاب
85-051 بررسی علل گیر کردن ماشین حفار تونل (TBM) پروژه قمرود 3 و 4
85-052 تعیین نرخ مصرف دیسک برشی در پروژه قطعه دوم تونل نوسود
85-053 تاثیر مچاله شوندگی در برآورد بار وارده برسیستم نگهدارنده- تونل گلاب
85-054 ملاحظات ژئومکانیکی و هندسی برای مدلسازی توده سنگ و قطعات پیش ساخته (سگمنت) پوشش بتنی تونلها با استفاده از نرم افزار UDEC
85-056 تحلیل تراوش قطعه دوم تونل نوسود به روش عددی و مقایسه آن با روش تجربی
85-057 طرح بهینه سازی سیستم تهویه تونل قمرود (قطعات 3 و 4)
85-059 بررسی لرزه زمین ساخت و تحلیل خطر زمین لرزه در ساختگاه تونل نوسود
85-060 ارزیابی میزان آب ورودی و لزوم اجرای آب بندی قطعه دوم تونل نوسود
85-061 پیش بینی مناطق مخاطره آمیز در مسیر تونل نوسود با استفاده از مطالعات تکتونیکی
85-063 طراحی روش اجرا در تونل های بلند انتقال آب- بررسی موردی، قطعه 1 و 2 تونل نوسود
85-064 ملاحظات جانمایی مسیر و ترانشه خروجی قطعه دوم تونل نوسود، متناسب با روش اجرا
85-066 روند و نحوه انتخاب ماشین حفار قطعه 2 تونل نوسود
85-067 معرفی مخاطرات زمین شناسی در تونلسازی و برخی روشهای شناسایی آنها در حین اجرا
85-068 بررسی پارامترهای ژئوتکنیکی موثر در طراحی قطعه دوم تونل نوسود
85-069 بررسی ویژگیها و دامنه کاربرد روش طرح و ساخت با نگرشی بر قرارداد طرح و ساخت پروژه تونل نوسود
85-070 کاهش انتشار موج انفجار در تونل ها بوسیله تغییر هندسی موجگیر
85-071 تحلیل اندرکنش تونلهای کم عمق بر یکدیگر با استفاده از ترکیب روش های المان محدود و المان مرزی در فضای زمانی
85-072 مدیریت پیش بینی نشده ها در قراردادهای بزرگ عمرانی: تونل سازی
85-073 ریزشهای تونل چشمه لنگان و روشهای مهار آن
85-074 بررسی ارجحیت روشهای حفاری مکانیزه در مقایسه با روش چالزنی و آتشباری در اجرای تونلهای طویل انتقال آب از ...
85-075 بررسی تاثیر عوامل عدم قطعیت در هزینه پروژه های تونلسازی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو - مطالعه موردی ...
85-076 ارزیابی پتانسیل لهیدگی در توده سنگهای مسیر تونل انتقال آب گلاب
85-077 مخاطرات زمین شناسی در مسیر قطعه دوم تونل انتقال آب نوسود
85-078 ملاحظات فنی در تولید پوشش بتنی تونلها حین حفاری مکانیزه
85-079 بررسی تاثیر پارامترهای مقاومت برشی در تحلیل پایداری تونل 4 غربی معدن زغالسنگ پروده 5 طبس با استفاده از ...
85-080 ملاحظات طراحی مخازن دفن پسماندهای هسته ای
85-081 عبور از 100 متر بحرانی توانکش
85-082 جایگزینی شاتکریت الیافی بجای پوشش بتنی در بخش جریان آزاد تونل انتقال آب گاوشان
85-083 روش اجرای سازه اتصالی نیروگاه به تونل انتقال آب
85-084 بررسی مسائل اجرایی و انتخاب روش اجرای بهینه شفت تونل آبرسان نیروگاه سد مخزنی گاوشان
85-085 بتن ریزی توام با حفاری
85-086 عملیات اجرایی قطعه میانی قطار شهری اصفهان- با استفاده از دو ماشین مغار T.B.M. SHEILD. EPB
85-087 نحوه برخورد با زونهای آبدار در تونل با مطالعه موردی تونل طرح آبرسانی سمنان از چشمه روزبه 
85-088 اجرای تونل بروش مکانیزه با استفاده از TBM در توده سنگهای ضعیف (مطالعه موردی گیر کردن و توقف دستگاه TBM در تونل انتقال آب قمرود)
85-089 بررسی رفتار تونل حین ساخت در تونلسازی به روش NATM
85-090 تخمین میزان همگرایی منطقه بحرانی تونل اکتشافی تالون به کمک داده های رفتارسنجی (پروژه آزادراه تهران- شمال)
85-091 بررسی عوامل موثر در راندمان و هزینه های حفاری و لاینینگ تونل ها (مطالعه موردی تونل های سیستم آبرسان ... )
85-092 مقایسه و ارزیابی فنی و اقتصادی حفاری پایلوت شفت های (مطالعه موردی شفت های سیستم آبرسان سد و نیروگاه گتوند علیا
85-093 پیشنهاد سیستم نگهداری تونل تالون (آزاد راه تهران - شمال) با استفاده از تحلیل ساختاری
85-095 بررسی چالشها و مزایای به کارگیری روش طرح و ساخت در پروژه های تونلسازی با نگرش خاص به تونلهای مترو
85-096 خطر پدیده انفجار سنگ و ایمن سازی محیط کار تونلهای تالون، آزادراه تهران- شمال
85-097 عبور از محدوده گسله امامزاده داوود و چگونگی حل مشکلات ناشی از برخورد با گسل ها
85-098 روش اجرای پروژه قطعه دو تونل توسعه شمالی خط یک متروی تهران
85-100 کاربرد روش اجزاء محدود در بررسی نشست زمین ناشی از حفاری تونلهای قطار شهری
85-101 آنالیز برگشتی جهت تحلیل رفتار زون رسی در تونل های پردیس
85-102 کنترل لرزشهای آتشکاری به منظور کاهش اثرات مخرب آن بر سیستم نگهداری موقت  سازه های زیرزمینی در حال احداث
85-103 طراحی سیستم تهویه و بررسی فنی و اقتصادی اجرای چاههای تهویه تونل انتقال آب کرج قطعه ET-K  
85-104 بررسی مشکلات اجرایی و خطرات زمان بهره برداری تونلهای شهری
85-105 طراحی سیستم تهویه تونلها و زیرگذرهای طویل شهری
85-106 تهویه حین اجرای تونلهای بلند با نگرشی بر طرح تهویه قطعات سوم و چهارم تونل بلند قمرود
85-108 لزوم فرهنگ سازی و آموزش مستمر به همراه تغییر نگرش مدیریتی برای اجرای تونلهای بلند به روش مکانیزه
85-109 تحلیل پایداری توده سنگ اطراف تونل به روش احتمالاتی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
85-110 طراحی تونلهای با ابعاد بزرگ در سنگهای ضعیف براساس آنالیز اجزاء محدود مراحل مختلف حفاری
85-111 مدلسازی رفتار غیرخطی با استفاده از روش عددی تغییر شکل ناپیوسته
85-112 بررسی بهره وری ماشینهای رودهدر در زمینهای نرم و تونلهای شیبدار
85-113 طراحی بهینه مقطع تونلها با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی
85-114 معرفي انواع ريسک هاي تونل سازي و ارائه يک سيستم براي مديريت آنها
85-115 تحلیل عددی سه بعدی جهت بررسی تاثیر زون بندی جبهه حفاری در روش تونلسازی اتریشی جدید بر حرکت زمین
85-116 بررسی تاثیر سختی سازه مجاور روی تغییر شکل های زمین ناشی از حفر تونل در مناطق شهری
85-117 تحلیل عددی سه بعدی جهت ارزیابی روشهای تحلیل حدی در برآورد پایداری جبهه حفاری تونل
85-118 بررسی و تحلیل آماری تونل های انتقال آب ایران
85-119 بررسی میزان مشارکت باربری توده سنگ و تعیین خصوصیات مواد پرکننده بخش انتهایی تونل آب رسان نیروگاه سیمره
85-120 بررسی زمین شناسی مهندسی لایه های زمین در مسیر مترو اصفهان (بخش جنوبی زاینده رود)
85-121 طراحی سیستم نگهداری موقت تونلهای انحراف سد مخزنی کمندان بر پایه روشهای تجربی و عددی و مقایسه آنها
85-123 مطالعه ای در مورد تاثیر متقابل تونلهای مجاور
85-124 بررسی اثر خواص توده سنگ بر طراحی راکبولت و شاتکریت در تونلها
85-125 مقایسه روش تجربی Q و روش عددی اجزاء مجزا در طراحی سیستم پایدارسازی تونل حفر شده در سنگ درزه دار
85-126 تحلیل و بررسی اثرات زلزله بر روی تونلها با مطالعه موردی تونل انتقال آب دشت ذهاب
85-127 روش اجرای شفتها در تونلهای آب بر نیروگاه کارون 4
85-128 بررسی کارایی و بهره وری open T.B.M تونل البرز و مقایسه آن با پیش بینی عملکرد روش QTBM
85-129 رفتارسنجی، تحلیل برگشتی و پایداری در سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی: واریانت اول تونل امامزاده هاشم)
85-130 تاثیر متقابل تونلهای موازی بر یکدیگر و پیدا کردن فاصله بهینه بین آنها در شرایط استاتیکی (مطالعه موردی تونلهای متروی تبریز)
85-131 بررسی شبه استاتیکی نیروهای وارد بر نگهداری تونلهای دایروی (با نگرشی ویژه به تونلهای مترو)
85-132 نحوه استفاده از نرم افزار plaxis 7.2 در طراحی تونلها (مثال کاربردی: طراحی فاز اول تونل متروی تبریز)
85-133 پیش بینی اندرکنش بین سازه های سطحی و تونلهای شهری
85-134 تاثیرات اثرات دینامیکی حرکت قطار در افزایش میزان نشست سطح زمین مطالعه موردی متروی تبریز
85-136 محاسبه الگوی تزریق جهت تثبیت و آب بند کردن خاکهای مسیر قطار شهری شیراز
85-137 محاسبه و تاثیر زمین لرزه بر تونل های مسیر قطار شهری شیراز
85-138 بررسی رفتار زمین در اثر حفر تونل شماره (1) مسیر قطار شهری شیراز
85-139 روشهای تعیین نرخ نفوذ و مدلهای پیش بینی نرخ پیشروی در حفاری تونل با استفاده از TBM
85-140 مقایسه روش های مختلف حفاری در احداث تونل گاوشان
85-141 تعیین غلظت شاخص های آلودگی هوا در تونل ها و ارائه راهکارهای مناسب
85-143 بررسی تاثیر حفاری چند مرحله ای بر روی منحنی مشخصه زمین با استفاده از روش همگرایی- همجواری در تونل های آزاد راه تهران شمال
85-144 بررسی تاثیر سیمان و آهک بر کاهش تورم خاکهای سیلتی گچ دار
85-145 تحلیل نشست ها برای حفاری تونل های مترو شیراز
85-146 ارزیابی زمین شناسی مهندسی و تحلیل پایداری برای حفاری ایستگاه های مترو شیراز
85-147 تحلیل نشست ها برای حفاری تونل های مترو اصفهان در بخش آبرفتی در مجاورت مدرسه چهارباغ
85-148 تونل تالون، از پیش بینی مخاطرات زمین شناسی تا مواجهه با آنها
85-149 بررسی تاثیر دانه بندی مصالح سنگی بر مقاومت شاتکریت براساس مطالعات آژمایشگاهی
85-150 طراحی سیستم تهویه تونل 102 راه آهن لرستان
85-151 محاسبه فشار جبهه کار در EPB TBM های متروی شیراز
85-153 پیش بینی و محاسبه نشست در تونل های عمیق متروی شیراز
85-154 بررسی عملیات تونلسازی در سازند شمشک (تونل امام زاده هاشم)
85-156 بررسی و تحلیل عملیات آتشباری در پروژه تونل انحراف سیازاخ
85-157 اثر شکل مقطع تونل و نوع زلزله بر رفتار لرزه ای پوشش داخلی تونل
85-158 بررسی نقش خصوصیات توده سنگ در بروز عق زدگی ناشی از انفجار در حفر فضاهای زیرزمینی- با مطالعه موردی در تونل امامزاده هاشم
85-160 بررسی ویژگیهای توده سنگهای قطعه دوم تونل نوسود براساس نتایج آزمایشگاهی
85-161 تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ ساختگاه سد چم شیر
85-162 بررسی قابلیت نفوذپذیری تودههای سنگ مسیر قطعه دوم تونل نوسود
85-163 drain tunnels
85-164 طراحی پوشش بتنی تونلهای تحت فشار نفوذپذیر با استفاده از نرم افزار Schleiss 2005
85-165 ارائه نتایج یک مطالعه جامع در مورد رفتار راک بولتهای تزریقی در محیطهای سنگی
85-166 انتخاب قابهای انعطاف پذیر کشویی معدنی با روش VNIMI
85-167 چگونگی هدایت و رفع مشکلات نقشه برداری زیرزمینی و کنترل محور در تونل پیشگام تالون
85-168 تحلیل پایداری تونلهای انحراف آب و آبگیر سد ساروق
85-169 تعیین ابعاد بهینه پایه های معدنی بوسیله روش های تجربی و عددی براساس منحنی عکس العمل زمین - مطالعه موردی، معدن نمک زیرزمینی سلطان آباد
85-170 آنالیز عددی تاثیر روش باز کردن تونل بر پایداری آن
85-171 کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی ماکزیمم نشست در تونل های کم عمق
85-172 مدیریت مالی و قراردادی اجرای تونل های شهری فرهنگ قاجاریه
85-173 حفاری های بزرگ زیرزمینی در مناطق شهری و تدوین الگوریتم پیش بینی روش اجرا
85-174 لزوم و نحوه تدوین مدارک فنی سازه های زیرزمینی شهری
85-175 آشنایی با مشکلات طراحی و اجرای تونل توسعه شمالی خط یک متروی تهران
85-176 انتخاب ماشین حفار با شیلد مناسب برای حفاری تونل های شهری
85-177 بررسی اثرات حفاری تونل خط 4 متروی تهران بر ساختمانهای اطراف
85-178 کاربرد راهکارهای مدیریت بحران زمین لرزه در متروی تهران
85-179 ملاحظات خاص در طراحی تجهیز کارگاه تونل انتقال آب قمرود (قطعات سوم و چهارم)
85-180 طراحی روش اجرای تونل انتقال آب کرج
85-181 اثر مقیاس بر روی رفتار برشی درزه سنگ
85-182 تعیین پارامترهای ژئومکانیکی و طبقه بندی توده سنگ محل احداق تونل انتقال آب گلاب
85-183 زمین شناسی ساختمانی، تحلیل ساختاری و تشخیص مسیر تنش های وارده بر محدوده تونل انتقال آب گلاب
85-184 تحلیل ساختاری و تشخیص مسیر تنش های وارد شده بر محدوده تونل کوشک
85-185 تحلیل ساختاری، تعیین میزان پایداری و پتانسیل وقوع ریزش در سقف و دیواره های تونل امیرکبیر (کوشک)
85-186 بررسی پتانسیل گسیختگی گوه ای در دیواره ها و سقف مغار ایستگاه پمپاژ پروژه گلاب
85-187 بررسی جایگزینی سیستم نگهداری تلفیقی شاتکریت و راک بولت در گالریهای معدن زغال سنگ تزره
85-188 کاربرد انواع سیستمهای نگهداری در تونلها و اثرات تلفیق آنها به کمک نرم افزار طراحی شده- مورد خاص تونل انتقال آب گاوشان
85-189 طراحی پوشش بتنی مسلح در مورد تونل دشت عباس سد کرخه با شیوه های مختلف و انتخاب بهترین روش
85-190 بهینه سازی سیستم نگهداری تونلها به کمک روش منحنی اندرکنش و سیستم نگهدارنده با نگرشی بر بهینه سازی اقتصادی
85-191 طراحی پوشش بتن مسلح در تونل تحت فشار گاوشان به کمک نرم افزار تهیه شده براساس آخرین روشهای طراحی
85-192 پلان طرح هندسی زیرگذر صدر - نیایش
85-193 انتخاب دستگاه TBM مناسب جهت اجرای تونل انتقال آب گلاب
85-194 بررسی روش "طرح و ساخت " در اجرای تونلهای طویل و احداث فضاهای زیرزمینی
85-195 قابلیت اطمینان در برآورد خواص توده سنگ با استفاده از رابطه هوک و براون
85-196 مراحل اجرای عملیات حفاری ایستگاه شریعتی واقع در خط شمال- جنوب قطار شهری اصفهان
85-197 بررسی کنترل نشست سطح زمین در حین حفاری تونل متروی اصفهان حد فاصل ایستگاه شریعتی- ایستگاه آزادی
85-198 تخمین مقاومت فشاری و کششی سنگ ها با استفاده از مقادیر چکش اشمیت نرمالیزه شده
85-199 تعیین حداقل طول گیرداری پیچ سنگ های تمام تزریق دوغابی
85-200 معرفی نرم افزار طراحی پوشش بتنی مسلح برای تونلهای تحت فشار براساس فشار خارجی- مورد خاص تونل انتقال آب گاوشان
85-201 پیش بینی خرج ویژه بهینه الگوی آتشباری تونل انحرال سد سیمره با استفاده از شبکه عصبی
85-202 استفاده از سیستم بخار به منظور تسریع در عمل آوری قطعات پیش ساخته بتنی (Segments)
85-203 بررسی نحوه عملکرد دستگاههای حفار تمام مقطع تونل با سپر دوبل مطالعه موردی: تونل بلند انوج به قمرود (… Doubel Shield ) 
85-204 آنالیز لرزه ای تونلهای دوقلوی مترو- مطالعه موردی متروی اصفهان
85-205 بانک اطلاعات کتابشناختی ژئوتکنیکی ایران
85-206 بررسی پارامترهای مختلف بر نیروی محوری حداکثر به وجود آمده در پوشش فلزی برای پوشش مرکب در تونلها ...
85-207 بررسی اثر متقابل حفاری تونلهای کم عمق شهری و گودبرداری سازه های بزرگ سطحی مورد مطالعه بخش شمالی ...
85-208 مقایسه نرم افزارهای sap2000 و plaxis در آنالیز تونل
85-209 تاثیر جداسازی پوشش تونل از خاک اطراف آن با استفاده از مصالح واسطه در رفتار دینامیکی تونلها
85-210 استفاده از متدولوژی ارزش با تکیه بر پیشنهاد تغییر از طریق مهندسی ارزش VECP در طراحی و حفاری تونل
85-211 تحلیل پایداری و ارائه سیستم نگهداری مناسب برای گالریهای سنگی با نرم افزار FLAC-3D (مطالعه موردی معدن اورانیوم ساغند)
85-212 تعیین پارامترهای مقاومت برشی توده سنگ به روش آزمایش برشی برجا مورد مطالعاتی: ساختگاه سد مخزنی نرماب
85-213 حفاری تونل در مناطق کارستی
85-214 تحلیل سیستم نگهداری طراحی شده، قبل از اجرا
85-215 تخمین جریان نشت آب زیرزمینی به تونل انتقال آب قمرود توسط نرم افزار TunSeep
85-216 مدلسازی اثرات پارامترهای درزه بر عملکرد TBM
85-217 طرح های ابتکاری در ساخت و بازیافت قطعات مستعمل تجهیزات در حفاری های روباز و زیرزمینی سد گتوند علیا
85-218 روش حفاری تونل های افقی بالائی مخازن فشار شکن سیستم آبرسان نیروگاه سد گتوند علیا
85-219 بررسی تأثیرات گذر تونلهای متروی شیراز از زیر پل غدیر
85-220 تعمیم روش همگرایی- همجواری به تحلیل تونل های دایروی در حالت میدان تنش غیریکنواخت
85-221 کاربرد مجموعه های فازی در سیستم طبقه بندی شاخص مقاومت زمین شناختی (GSI)
85-222 تحلیل پایداری سینه حفاری در روش حفاری EPB
85-223 تحلیل برگشتی جابجایی های اندازه گیری شده در تونل سوم کوهرنگ
85-224 ارزیابی اعتبار روشهای مختلف تخمین جریان آب ورودی به تونل های سنگی (مطالعه موردی تونل قمرود)
85-225 تحلیل عددی پارامتریک نفوذپذیری توده سنگ درزه دار اطراف تونل
85-226 تحلیل عددی تاثیر درزه داری توده سنگ در مقاومت پایه های سنگی
85-227 پتانسیل یابی شرایط فشارندگی توده سنگ مسیر قطعه دوم تونل انتقال آب نوسود با استفاده از روش تجربی سینگ و روش نیمه تجربی جتوا
85-228 Parametric Study on the Yielding around Shallow Tunnels in Soils and its Effect on the Ground Surface Settlement
85-229 برنامه ریزی پروژه در عملیات تزریق: شناخت فعالیت ها و شبکة پروژه
85-230 تحلیل عددی جریان دو فاز آب و هوا در تونل تخلیه کننده تحتانی سد به روش حجم محدود، با استفاده از مدل مخلوط جریان دو فاز
85-231 study of tunnel response to seismic loads corresponding to different values of depths and PGA
85-232 تبیین نکات ایمنی و زیست محیطی بتن پاشی در تونلها
85-233 طراحی سیستم تهویه تونل خط 1 متروی تهران حد فاصل مولوی - شوش
85-234 مطالعه منحنی واکنش زمین برای تونل های سنگی با استفاده از معیار شکست مور- کلمب
85-235 برآورد خواص تغییر شکل پذیری توده سنگ با استفاده از تحلیل برگشتی
85-236 تحلیل و انتخاب محیط معادل بهینه در تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل انتقال آب قمرود
85-237 محاسبه عرض پایه بهینه پروژه تونل دوقلوی شیراز با استفاده از روش عددی
85-238 مروری بر روش حفر تونل ها و مغارهای زیرزمینی طرح توسعه نیروگاه سید مسجد سلیمان
85-239 مدیریت ریسک در تونل انحراف سد نمرود
85-240 معرفی نرم افزار تهیه شده جهت طبقه بندی توده سنگ
85-241 ارزیابی پایداری فضاهای زیرزمینی به روش سیستم های مهندسی سنگ
85-242 طرح پیشنهاد یک کله حفار مناسب برای TBM، در مقطع A تونل انتقال آب صفا، بهرامجرد کرمان
85-243 امکان سنجی کاربرد الیاف فولادی در تولید قطعات بتنی پروژه تونل قمرود
85-244 برآورد بار وارد بر سپر و سیستم نگهداری با مدلسازی عددی پیوسته و ناپیوسته (سه بعدی)
85-245 تحلیل پایداری گوه های متقارن در سقف تونلهای دایره ای در شرایط وجود آب و نیروهای دینامیکی
85-246 تخمین شاخص دوام و وارفتگی ماسه سنگ نرم با استفاده از روشهای غیرمستقیم
85-247 انتخاب روش حفاری بهینه از لحاظ فنی برای تونل انتقال آب قمرود (قطعات 3 و 4)
85-248 پیش بینی خرج ویژه در انفجار تونل براساس شبکه های عصبی
85-249 تحلیل پایداری تونل انتقال آب کسیلیان با روش تحلیل فرم بسته
85-250 آنالیز رفتار تونلهای حفر شده با روش NATM هنگام وقوع زلزله، در خاکهای مختلف
85-251 تحلیل پایداری مقاطع بحرانی تونل تالون با استفاده از نرم افزار (FLAC2D 5.00)
85-252 پیش بینی همگرایی و رفتار خزشی توده سنگ در تونل شماره 1
85-253 سیستم نوین پیش نگهدارنده تاق بتنی (CAPS) در حفاری فضاهای بزرگ زیرزمینی
85-254 نرم افزار طراحی سیستم روشنایی فضاهای زیرزمینی
85-255 بازرسی و نظارت هدفمند از تونل های در حال احداث با نرم افزار تخصصی ساماندهی اطلاعات
85-256 تعیین ضخامت شاتکریت به عنوان نگهداری اولیه تونل
85-257 مدل پارامتر دینامیکی توده ای میل مهارها برای آموزش شبکه های عصبی
85-258 طرح بهینه انحنای قائم در تونلهای انتقال آب
85-259 تاثير جذب آب بر خواص الاستيک ديناميک سنگ هاي کربناته
85-260 پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری TBM در تونل انتقال آب کرج- تهران
85-261 بررسی جامع میزان چسبندگی سیمان به بولت بمنظور بهینه سازی تقویت توده های سنگی
 85-262 تحلیلی بر سیستم کنترل هوشمند تهویه معدن زغال سنگ هشونی کرمان
85-263 تحلیل خطر زلزله ساختگاه تونلهای البرز (تونل آزاد راه تهران- شمال)
85-264 Determination of Rock Engineering Properties in Azmar Tunnel Site using Laboratory and Field Investigation
85-265 بررسی مقدار تغییر شکل حین پیشروی با توجه به منطقه خرد شده دور تونل در اثر حفاری انفجاری بصورت عددی سه بعدی "با نگرشی ویژه بر تونل گاوشان"
85-266 تهیه نرم افزار برای طراحی الگوی آتشباری در سینه کارهای تونلی
85-267 بررسی تحلیل عملیات تزریق شیمیایی جهت تقویت آببندی پرده آب بند سیمانی در پی سنگ های کنگلومرایی، مطالعه موردی: تونل 950 سد مخزنی کرخه
85-268 بررسی رابطه بین ویژگی های مکانیکی و فیزیکی سنگ سالم تحت تنش های یک محوری
85-269 بررسی مقایسه ای هزینه سرمایه گذاری و اجرایی تونل سرویس البرز براساس دو روش حفاری سنتی (D & B) و حفاری مکانیزه (TBM)
85-270 ارزیابی عددی اثر حفرات زیرزمینی بر ظرفیت باربری پی های سطحی
85-271 ارزیابی عددی اثر شیب سطح زمین بر ظرفیت باربری شالوده سطحی واقع بر حفره زیرزمینی
85-272 تأثیر شیب سطح زمین بر پروفیل نشست و نیروهای داخلی لاینینگ
85-273 بررسی قابلیت اطمینان تونل آبرسانی سد امیرکبیر به تهران

 
  

 
 

Copyright © 2006
All rights reserved by: Iranian Tunnelling Association